Vedant Agarwal
Curator
Suvrat Jain
Technology head
Lavanya Tahlani
Website
Ananya Bagri
Social Media Head
Harsh Bajaj
Event Day Manager
Navam Kothari
Host
Janvi Jain
Finance
Sejal Tandon
Creative Head
Shreya Kothari
Creative Head
Avantika Saboo
Editor
Anisha Agarwal
Logistics
Prachi Hirani
Community Manager
Ronit Sarawgi
Photography Head
Dia Badola
Mihir Sharma
Rikhil Nair
Riya Agarwal
Khushmita Dhabhai
Pranjal Gehlot
Ansh Vaidya
Sanjhal Jain
Sanjana Dagur
Suhani Ritu Swaytank
Shrishti Tiwari
Tanvi Sharma
Disha Chordia